Zajęcia 20.01.2018


154

KRĄG TEMATYCZNY: „DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁAKMI- HANSA CHRYSTIANA ANDERSENA”.

Przebieg zajęć:

  1. Omówienie baśni Hansa Christiana Andersena “Dziewczynka z zapałkami”.

– co to jest baśń;

– omówienie treści baśni; odczytywanie fragmentów;

– uzupełnianie informacji o książce w kartach pracy oraz w ćwiczeniach;

– rozwiązywanie krzyżówki sprawdzającej wiedzę na temat lektury;

– praca w ćwiczeniach:  ćw. 1, 2, 3 s. 88 oraz ćw. 5, 6 s. 89;

– jaka była dziewczynka z zapałkami? – zapisanie notatki do zeszytu;

Praca domowa

– ćw. 8 s. 89 – napiszę w zeszycie na mniej więcej jedną stronę szczęśliwe zakończenie baśni)

*  dla chętnych (sprawdzam, co potrafię) ćwiczenia ze strony 102 oraz 103 – ćwiczenia w dużej mierze sprawdzające wiedzę uczniów, także mam nadzieję większość z nich wykona te zadania 🙂

Zdanie w zeszycie zaczynamy od:

W pewnej chwili usłyszała odgłos zbliżających się kroków…

Bardzo proszę aby dzieci starały się napiać samodzielnie zadanie domowe, rodzice mogą oczywiście pomagać, ale podczas sprawdzania błędów. Zależy mi na tym, aby same wykazały się kreatywnością, a wiem, że mają ją niesamowicie rozwiniętą, dlatego tym bardziej jest to cenne 🙂

Oczywiście najpierw na “brudno”, potem mogą przepisać do zeszytu, ale one to wiedzą 🙂

 

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego tygodnia,

Marta Karwat 🙂