Zajęcia 18.11.2017r.


166

KRĄG TEMATYCZNY:” NASZA POLSKA CAŁA”.

I.”Z WIZYTĄ W NAJSTARSZYCH MIASTACH”.

Przebieg zajęć:

  1. Sprawdzenie umiejętności czytania krótkiego fragmentu tekstu “Polskie znaki, znaki Polski” s.61.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 3 s. 5
  3. Z wizytą w najstarszych miastach Polski – Kaliszu, Gnieźnie, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku i Sandomierzu (podr. s. 62/63) – omówienie; przypomnienie poznanych legend.
  4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 6 oraz ćw. 3, 4 s. 7.

II. „Krajobrazy Polski”

  1. Tekst „Polska od gór do morza” s. 64/65 – omówienie; najniżej i najwyżej położony punkt w Polsce. Kierunki świata i znaczenia kolorów na mapie  (zapisanie notatki w zeszycie).
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 8, ćw. 3, 4 s. 9

 

Brak pracy domowej:).        

Przypominam, że na 25.11.2017r. Pani Dominika zadała pracę domową (hymn Polski na pamięć -4 zwrotki i sprawdzian z czasownika- odmiana czasownika przez osoby liczby pojedynczej i mnogiej w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym).

 

Pozdrawiam,

Anna Święcka- Banda.