Zajęcia 18.11


200

Krąg tematyczny : NASI CZWORONOŻNI PRZYJACIELE.

PODZIWIAMY KOTY.

 1. Powitanie dzieci. Sprawdzenie pracy domowej.
 2. Przypomnienie dotąd poznanych głosek.
 3. Wprowadzenie głoski k, K na podstawie wyrazów „kot” i „Klotka”.
 • rozmowa na temat kotów; zwrócenie uwagi na fakt, że oprócz kotów domowych są także większe koty, takie jak lew czy tygrys;
 • tekst „Ale koty!” s. 36 – omówienie;
 • wprowadzenie głoski k, K – prezentacja litery, wyrazów podstawowych, sposobu łączenia głoski z innymi głoskami;
 • tekst „Koty i kotki” s. 37 – omówienie; zwrócenie uwagi na ilustracje pod tekstem;
 • ćwiczenia w dzieleniu wyrazów na sylaby i głoski;
 • ćwiczenia w pisaniu nowo poznanej głoski;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 59;

  MÓJ PRZYJACIEL PIES.

  4. Wprowadzenie głoski b, B na podstawie wyrazów „buda” i „Bolek”.

 • rozmowa na temat psów i ich domów;
 • tekst „Buda Belki” s. 38 – omówienie; omówienie także ilustracji do tekstu;
 • wprowadzenie głoski b, B – prezentacja litery, sposobu łączenia głoski z innymi głoskami;
 • omówienie ilustracji zamieszczonych w podręczniku s. 39 – różne rasy psów;
 • tekst „Belka Bolka i Bilon Bartka” – omówienie; wyjaśnienie powiedzenia „żyć jak pies z kotem”;
 • ćwiczenia w pisaniu: ćw. 1, 2, 3 s. 61 oraz ćw. 4, 5,6,7 s. 62 oraz 4 str.65.

  5. Podsumowanie zajęć. Analiza zachowania dzieci.

Praca domowa
1.
Nauczę się jednego, wybranego wiersza na pamięć (teksty znajdują się w zeszycie).
2. Uzupełnię nowo poznane litery w zeszycie do kaligrafii.

Dobrego tygodnia!
Laura Matysiak