Zajęcia 17.03.


135

KRĄG TEMATYCZNY: ZIMA POWOLI ODCHODZI

  1. Omówienie sprawdzianów.

I.KULTURA SŁOWA

  1. Kultura słowa – tekst Wojciecha Widłaka “Co za język!” s. 15 – omówienie; opis snu Karola; język potoczny, literacki i naukowy.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1  s. 25.
  3. Nieodmienna część mowy – przysłówek; notatka w zeszycie.

II.POŻEGNANIE ZIMY

  1. Wiersz Apolinary Nosalskiej “Chora zima” s. 27 – omówienie; zalecenia lekarza dla chorej zimy.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw.1 s.38, ćw.4 s.39.

Praca domowa

  • ćw.4, 5 s.26
  • karta pracy
  • poprawić sprawdzian (w zeszycie)
  • przypominam o przeczytaniu „Brzydkiego kaczątka”

UWAGA!

DNIA 21 KWIETNIA DZIECI NAPISZĄ SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY – “TRZECIOTEŚCIK”.

Obecność obowiązkowa.Uczniowie na zajęciach otrzymali zagadnienia do sprawdzianu.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń