Zajęcia 17.03.2018 r.


139

KRĄG TEMATYCZNY: DBAM O ZDROWIE

I. ŹRÓDLANA WODA

1. Przypomnienie treści ostatnich zajęć.

2. Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ź, Ź na podstawie wyrazu „źródło”.

 • rozmowa na temat wody, dlaczego jest dla nas ważna, etc.
 • wyjaśnienie co to jest źródło;
 • wprowadzenie ź, Ź – ćwiczenia w pisaniu;
 • tekst „Wycieczka do źródełka” s. 90 – omówienie;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 63, ćw. 3, 4 s. 64, ćw. 5, 6, 7 s. 65;
 • uzupełnienie karty pracy.

II. KTO I CO POMAGA NAM ZACHOWAĆ ZDROWIE

3. Wprowadzenie spółgłoski miękkiej zi, Zi na podstawie wyrazu „zioła”.

 • rozmowa na temat: co robią rodzice, gdy się przeziębimy? (m.in. kupują i parzą herbatki ziołowe);
 • wprowadzenie zi, Zi – prezentacja;
 • tekst „Zielone skarby” s. 91 – omówienie;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 66, ćw. 3 s. 67 ćw. 8,9 s. 68, ćw. 10, 11, 12 s. 69;
 • uzupełnienie karty pracy – krzyżówka.

Praca domowa

– ćw. 5 s. 67

– ćw. 13 s. 70

– uzupełnij zeszyt do kaligrafii o nowo poznane spółgłoski

przynieś drugą i trzecią część ćwiczeń. 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska