Zajęcia 17.03.2018 r.


139

KRĄG TEMATYCZNY: BOGACTWO NASZEGO JĘZYKA

I.PISZEMY LISTY

1. Tekst Rafała Witka “List od Natalki” podr. s. 14 – omówienie; czy piszemy listy? dyskusja/praca w grupach – list na papierze czy list elektroniczny.

2. Przypomnienie, że zdanie musi zawierać czasownik.

3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s, 23 oraz ćw. 3, 4 s. 24.

II.KULTURA SŁOWA

1. Kultura słowa – tekst Wojciecha Widłaka “Co za język!” s. 15 – omówienie; opis snu Karola; język potoczny, literacki i naukowy.

2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 25 oraz ćw. 5 s. 26.

3. Nieodmienna część mowy – przysłówek; notatka w zeszycie.

4. Uzupełnienie karty pracy.

 

Praca domowa

– ćw. 5 s. 24 (napisz list i włóż go do zaadresowanej koperty)

– ćw. 4 s. 26

– przypominam o przeczytaniu baśni “Brzydkie kaczątko”

 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska