Zajęcia 14.10.2017 r.


191

KRĄG TEMATYCZNY : „JA I MOJA RODZINA”

I. „JA I MOJA MAMA”
Przebieg zajęć:
1. Przypomnienie ostatnio poznanych głosek.

2. Wprowadzenie głoski m, M na podstawie wyrazu „mama” i „Marek”.

• rozmowa na temat: dlaczego kochamy mamę?, kto nam pomaga gdy jesteśmy chorzy?, etc.
• omówienie ilustracji s. 22 w podręczniku; wyszukiwanie wyrazów z głoską „m”;
• przeczytanie tekstu pod ilustracją – omówienie;
• praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 34;
• wprowadzenie głoski „m” – ćwiczenia w pisaniu głoski samodzielnie i w połączeniu z innymi głoskami (ćw. 2 s 35);
• tekst „Portret mamy” s. 23 – omówienie; wyjaśnienie pojęcia portret;
• ćwiczenia w głoskowaniu i sylabizowaniu; podział głosek na samogłoski i spółgłoski;
• praca w ćwiczeniach: ćw. 3 s. 35 i ćw. 5 s. 36.

II. PATRON NASZEJ SZKOŁY

• wyjaśnienie słowa “patron”; czy nasza szkoła ma patrona?; krótkie przedstawienie sylwetki Janusza Korczaka.
• rysunek przedstawiający naszego patrona.

III. ZABAWY Z TATĄ
1. Wprowadzenie głoski t, T na podstawie wyrazów „tata” i „Tomek”.

• rozmowa na temat ilustracji zamieszczonej w podręczniku s. 24;
• wyszukiwanie wyrazów zawierających głoskę „t”;
• tekst pod ilustracją – omówienie.
• wprowadzenie głoski – ćwiczenia w pisaniu głoski samodzielnie i w połączeniu z innymi głoskami (ćw. 4 s. 38);
• ćwiczenia w głoskowaniu i sylabizowaniu;
• praca w ćwiczeniach: ćw. 3, 4, 5 s. 38, ćw. 6 s. 39 (czytanie zdań przez chętnych uczniów).

Praca domowa

– ćw. 7 s. 39

– uzupełnij zeszyt do kaligrafii o nowo poznane głoski

– na kartce z bloku narysuj portret mamy i taty 🙂

 

Byliśmy dzisiaj w bibliotece. Każdy uczeń wypożyczył dla siebie coś ciekawego 🙂 Przypominam, że według regulaminu biblioteki, książkę należy zwrócić w ciągu 6 tygodni. Za miesiąc znowu pójdziemy do Pań z biblioteki oddać/wypożyczyć książki.

Do zobaczenia 28 października!

Emilia Tempska