Zajęcia 14.10.2017 r.


152

KRĄG TEMATYCZNY: „NASI NAJBLIŻSI”

I.”RODZINNE TRADYCJE”
1. Tekst Rafała Witka „Wąsata rodzina” s. 21 – omówienie; czym jest tradycja?, nasze tradycje rodzinne.
2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 (w zeszycie) s.27.
3. Przypomnienie informacji o rodzajach zdań – ćw. 4 s. 28.

II. “ZAWODY NASZYCH BLISKICH”

4. Wiersz Juliana Tuwima “Wszyscy dla wszystkich” s. 22 – omówienie; mój wymarzony zawód.
5. Praca w ćwiczeniach: ćw.1 s. 29.
6. Pisownia rzeczowników rodzaju męskiego w zakończeniach -arz, -erz; wykonanie ćw. 2 s. 29.
7. Odmiana czasowników – ćw. 3 s. 30.

III. ”PATRON NASZEJ SZKOŁY”
8. Czy nasza szkoła ma patrona? Janusz Korczak – krótki opis sylwetki patrona Szkoły Polskiej w Reykjaviku 🙂

Praca domowa

– ćw. 3 s. 27 (w zeszycie)

– przepisz do zeszytu ramkę “TO WAŻNE ” s. 29 (ćw.)

 

Do zobaczenia 28 października.

Emilia Tempska