Zajęcia 14.10.2017


166

KRĄG TEMATYCZNY: NASI NAJBLIŻSI

Przebieg zajęć:

1.Powtórzenie wiadomości o czasowniku.

2.Praca w ćwiczeniach:ćw. 4 s. 23 (różne formy czasownika, przykłady),ćw.3 s.30.

“JA I MOJA RODZINA”.

  1. Wiersz Natalii Usenko „Mój ciepły dom” s. 20 – omówienie; rozmowa na temat naszych domów, czy się w nich dobrze czujemy etc.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2, 3 s. 24 oraz ćw. 5  s. 25.

“ZAWODY NASZYCH BLISKICH”.

  1. Wiersz Juliana Tuwima “Wszyscy dla wszystkich” s. 22 – omówienie; mój wymarzony zawód.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw.1 s. 29.
  3. Pisownia rzeczowników rodzaju męskiego w zakończeniach -arz, -erz; wykonanie ćw. 2 s. 29.

“PATRON NASZEJ SZKOŁY”.

  1. Czy nasza szkoła ma patrona? – tekst Pawła Beręsewicza „Szukanie patrona”  s. 39/40 – omówienie tekstu; patron naszej szkoły – Janusz Korczak – krótki opis sylwetki patrona Szkoły Polskiej w Reykjaviku 🙂

Z wizytą w bibliotece-pogadanka nt. poszanowania książek, kulturalnego zachowania w czasie wypożyczania książek. Wybór pozycji książkowych przez dzieci.

Praca domowa 

Uzupełnię karty pracy.

Przygotuję się do sprawdzianu z odmiany czasownika przez osoby w liczbie pojedyńczej i liczbie mnogiej.

Nauczę się na pamięć wiersza Juliana Tuwima pt.”Wszyscy dla wszystkich”- termin zaliczenia 4 listopada.

Spotykamy się 28 października.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń