Zajęcia 14.10


223

U czy ó..

      I     Z wizytą w bibliotece- pogadanka nt. poszanowania książek, kulturalnego zachowania
w czasie wypożyczania książek. Wybór pozycji książkowych przez dzieci.

II BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”.

 1. Wprowadzenie u, U oraz ó, Ó na podstawie wyrazów „ulica”, „Ula” oraz „kółka”, „Józek”.
 • zwrócenie uwagi dzieci na fakt, że głoska „u” zapisywana jest w dwojaki sposób;
 • rozmowa na temat ulicy przedstawionej na ilustracji s. 20 podr.; dzieci wypowiadają się na temat bezpiecznego zachowania się na drodze; próba naśladowania dźwięków, które słyszymy na ulicy.
 • tekst „Ulica” s. 21 – rozmowa na temat tekstu;
 • wprowadzenie głoski „u”, „U” – prezentacja, szukanie wyrazów zawierających nowo poznaną głoskę; ćwiczenia w sylabizowaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 2, 3, 4 s. 25,  ćw. 5 s. 26 oraz ćw. 7, 8 s. 27.
 • wprowadzenie „ó”, „Ó” – prezentacja, porównanie do innej głoski, która jest bardzo podobna, ale nie zawiera kreseczki; zwrócenie uwagi na fakt, że głoską „ó” nie rozpoczynamy wyrazów, są oczywiście wyjątki – przykładem była tu „ósemka”.
 • ćwiczenia w pisaniu i sylabizowaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 12, 13 s. 28.
 • Omówienie historyjki obrazkowej. Tworzenie jej zakończenia – ćw. 1 str.29.
 1. Ćwiczenia w pisaniu poznanych dotąd głosek ćw. 2 s. 29
 2. Kolorowanie znaków do odpowiedniej sytuacji przedstawionej na ilustracji – ćw.1 str.31.
 3. ZASADY PRZECHODZENIA PRZEZ JEZDNIĘ- pokaz uczniom prawidłowego przechodzenia przez ulicę. Ćwiczenia z dziećmi.
 4. Wykonanie ćw. 4 str.32 – uzupełnianie nalepek zgodnych z opisem zasad.
 5. Podsumowanie zajęć.

Praca domowa

 1. Uzupełnij zeszyt do kaligrafii do str.7.
 2. Naucz się wiersza na pamięć J. Tuwima pt.” Okulary” – termin 28.10

Dobrego tygodnia!
Do zobaczenia za 2 tygodnie – 28.10.

Pozdrawiam
Laura Matysiak