Zajęcia 14.04.2018


113

Dzień dobry 🙂

Miałam przyjemność prowadzić lekcje w zastępstwie Pani Agnieszki. Oto przebieg zajęć:

Krąg tematyczny: Żyjemy w zgodzie z innymi.

  1. Pogadanka o przyjaźni i poświeceniu na podstawie baśni “Pantaleon” str.48/49; rozróżnianie wydarzeń i postaci fantastycznych i realnych.
  2. Praca w ćwiczeniach: zad. 1,2 str.87, zad. 4,5 str.88
  3. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Wiersz A. Fredry “Paweł i Gaweł” str.52; jak zachowywali się sąsiedzi, jaki powinien być dobry sąsiad?
  4. Praca w ćwiczeniach: zad. 1,2 str.92, zad. 3 str.93, zad.5 str.90
  5. Sprawdzam, co potrafię – zad.1,2,3,4 str. 91

Zadanie domowe: PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO TRZECIOTEŚCIKU 🙂

Miłego tygodnia!

Marta Wieczorek