Zajęcia 13.01.2018 r.


155

KRĄG TEMATYCZNY:” CO NIESIE NOWY ROK”.

I.”Z NOWYM ROKIEM ŻWAWYM KROKIEM”.

Przebieg zajęć:

  1. Rozmowa na temat: jak spędziłem/am Sylwestra?
  2. Wiersz Marcina Brykczyńskiego „Na Nowy Rok” s. 101 – omówienie; oczekiwania narratora wobec nowego roku; kiedy kończy się stary, a zaczyna nowy rok?; nasze nadzieje, marzenia i plany związane z rokiem 2018. Tworzenie mapy marzeń.
  3. Praca w ćwiczeniach: 1, 2 s. 79 oraz ćw. 6 s. 80.

II.”ODMIERZAMY CZAS”.

  1. Opowiadanie Melanii Kapelusz „Skok w Nowy Rok” s. 103/104 – omówienie; dlaczego Zając ciągle nie miał czasu? jakiej rady udzielił Zającowi Piżmak?, jakie było noworoczne postanowienie Zająca?
  2. Co to jest czas?, czy możemy go zatrzymać?
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 83.

Praca domowa

– ćw. 3 s. 79 (dokończyć w zeszycie)

 – ćw. 6 s. 80 (dokończyć)

– ćw. 3 s. 82

– ćw. 2* s. 82 (*dla chętnych)

Uwaga: W najbliższą sobotę będziemy omawiać lekturę “Dziewczynka z zapałkami”. Bardzo proszę aby dzieci jeszcze raz samodzielnie i głośno przeczytały ją w domu 🙂

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego tygodnia,

Marta Karwat