Zajęcia 13.01.2018


234

WITAM W NOWYM ROKU 2018.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

KRĄG TEMATYCZNY: „ CO NIESIE NOWY ROK”.

„DBAM O ZDROWIE”

1,Ruch jest zdrowy – i dla ciała, i dla głowy – wiersz Juliana Tuwima “Raz-dwa-trzy!”      s. 91 – omówienie; jak należy postępować, by być zdrowym; co ja robię, by zachować zdrowie i mieć dobrą kondycję; mój ulubiony sport.

2.Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 (tworzenie zdań złożonych) s. 52.

„Z NOWYM ROKIEM ŻWAWYM KROKIEM”.

  1. Wiersz Marcina Brykczyńskiego „Na Nowy Rok” s. 101 – omówienie; oczekiwania narratora wobec nowego roku; kiedy kończy się stary, a zaczyna nowy rok?; nasze nadzieje, marzenia i plany związane z rokiem 2018
  2. Praca w ćwiczeniach: 1, 2 s. 79.
  3. Pisownia wyrazów z “rz”- reguły ortograficzne i wyrazów z “ż”- wkleić do zeszytu.
  4. Rozdanie prezentów .
  5. Biblioteka.

Praca domowa

Ćw.6 s.80

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń