Zajęcia 11.11.2017r.


238

Zajęcia 11.11.2017r.

KRĄG TEMATYCZNY :”SŁAWNI POLACY”

Przebieg zajęć:

I.”SŁAWNI POLACY”

  1. Historia polskich symboli narodowych – uzupełnienie karty pracy i wklejenie jej do zeszytu; tekst Wojciecha Widłaka „Polskie znaki, znaki Polski”  podr. s. 61 – omówienie; przypomnienie legendy o powstaniu Gniezna; postać Józefa Piłsudskiego – krótkie przybliżenie sylwetki marszałka; tekst Rafała Witka “Podwieczorek z marszałkiem” s. 59/60 – omówienie.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 96, ćw. 1, 2 s. 98.
  3. Dzieła Jana Matejki – rozmowa na temat jednego z najwybitniejszych polskich malarzy; fragment wiersza Tadeusza Szyma “Jan Matejko” s. 56/57 – omówienie.
  4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 92 oraz ćw. 5 s. 93. (omówienie ćw. 4 s. 93 – wiemy co to jest kopia).
  5. Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię – Mikołaj Kopernik. Informacje o astronomie, podr. s. 58. Fragment wiersza Jerzego Kiersta “Frombork” s.58 – omówienie. Prezentacja planszy Układu Słonecznego. Zapisanie nazw planet w kolejności od Słońca.
  6. Praca w ćwiczeniach: ćw. 3 s. 95.

Praca domowa

– ćw. 1 i 2 s. 95

– ćw. 2 s. 103

Na następne zajęcia proszę przynieść pierwszą i drugą część ćwiczeń. Pierwszą zbiorę do sprawdzenia.

Pozdrawiam

Anna Święcka- Banda.