Zajęcia 11.11.2017 r.


129

KRĄG TEMATYCZNY :”SŁAWNI POLACY”
Przebieg zajęć:

1. Udaliśmy się na apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

I. ”SŁAWNI POLACY”
1.  11 listopada – hołd wdzięczności Polska składa – polskie symbole narodowe; tekst Wojciecha Widłaka „Polskie znaki, znaki Polski” podr. s. 61 – omówienie; przypomnienie legendy o powstaniu Gniezna; rozmowa na temat dzisiejszego święta; postać Józefa Piłsudskiego – krótkie przybliżenie sylwetki marszałka; uzupełnianie kart pracy; filmik o symbolach narodowych “Polak Mały”.
2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 96.
3. Dzieła Jana Matejki – rozmowa na temat jednego z najwybitniejszych polskich malarzy; fragment wiersza Tadeusza Szyma “Jan Matejko” s. 56/57 – omówienie.
4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 92 oraz ćw. 4 s. 93. (wyjaśnienie pojęcia “kopia”).

Praca domowa 

– ćw. 2 s. 103

– uzupełnij kartę pracy

 

Na następne zajęcia proszę przynieść pierwszą i drugą cześć ćwiczeń.

Najbliższe zajęcia poprowadzi Pani Ewelina Ośmiałowska.

Pozdrawiam i do zobaczenia!

Emilia Tempska