Zajęcia 11.11.2017


184

KRĄG TEMATYCZNY:”SŁAWNI LUDZIE, WAŻNE DATY”.

I.”SŁAWNI POLACY”

  1. Tekst Wojciecha Widłaka „Polskie znaki, znaki Polski”  podr. s. 61 – omówienie; przypomnienie legendy o powstaniu Gniezna; postać Józefa Piłsudskiego – krótkie przybliżenie sylwetki marszałka; tekst Rafała Witka “Podwieczorek z marszałkiem” s. 59/60 – omówienie.
  2. Kalendarium – 11 XI Narodowe Święto Niepodległości -opowiadanie edukacyjne.
  3. Opowiadanie edukacyjne pt.”Józef Piłsudski” autorstwa Alicji Mikulskiej. Analiza opowiadania.
  4. Zapisanie notatki do zeszytu:

Święto Niepodległości-polskie święto narodowe – obchodzone jest co roku 11 listopada , na pamiątkę odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli.

5.”Księga patrioty”- prezentacja.

6.W świecie muzyki klasycznej – wiersz Wandy Chotomskiej „W Żelazowej Woli” podr. s. 48 – omówienie; o kim jest mowa w wierszu, jak została przedstawiona Żelazowa Wola.

7.Wysłuchanie “Wiosennego walca” Fryderyka Chopina – wypowiedzi dotyczące utworu.

8.Krótkie przybliżenie sylwetki kompozytora – tekst „O Fryderyku Chopinie” podr. s. 49 – omówienie.

9. Z wizytą w bibliotece.

Praca domowa na 18 listopada

Napiszę w zeszycie krótką notatkę o Fryderyku Chopinie.

Uzupełnię karty pracy.

Uzupełnię tabelkę – ćw.2 s.98.

Przypomnienie:

Poprawa sprawdzianu z odmiany czasownika przez osoby odbędzie się na zajęciach 18 listopada.

Na 25.11. nauczę  się hymnu Polski (4 zwrotki) – na ocenę.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń