Zajęcia 11.11


231

POLSKA MOJA OJCZYZNA

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Przebieg zajęć:

 1. Oglądanie apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
 2. Wysłuchanie wierszy W. Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”oraz Cz. Janczarskiego pt.” Barwy ojczyste”.
 3. Pokaz mapy Polski – wskazywanie stolicy Warszawy, rzeki Wisły.
 4. Prezezntacja polskich symboli narodowych – Gogło, Flaga, Hymn.
 5. Wysłuchanie „Mazurka Dąbrowskiego”- zachowanie odpowiedniej postawy.
 6. Wspólne oglądanie rzeczy związanych z Polską przyniesionych przez dzieci.
 7. Przypomnienie dotąd poznanych głosek.
 8. Wprowadzenie głoski l, L na podstawie wyrazów „lala” i „Lida”.
 • rozmowa na temat ilustracji zamieszczonej w podręczniku s. 32 – szukanie wyrazów zawierających głoskę „l”;
 • tekst pod ilustracją – omówienie;
 • wprowadzenie głoski – prezentacja zapisu, wskazanie różnicy między głoską pisaną, a drukowaną;
 • dzielenie wyrazów na sylaby;
 • tekst „Aktorka na palcu” s. 33 – omówienie;
 • ćwiczenia w pisaniu nowo poznanej głoski – ćw. s. 55.

NA EKRANIE.

 1. Wprowadzenie głoski e, E na podstawie wyrazów „emu” i „Ela”.
 • tekst „Ela, motyl i emu” s. 34 – omówienie tekstu i ilustracji; wyszukiwanie wyrazów zawierających głoskę „e”;
 • wprowadzenie głoski;
 • ćwiczenia w czytaniu i sylabizowaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 2, 3 s. 57, ćw. 4 s. 58.

Praca domowa:

 1. Nauczę się wybranego jednego wiersza na pamięć (treść obu wierszy jest wszyta do zeszytu) – termin 25.11.
 2. Wykonam kartę pracy „Godło Polski”.
 3. Uzupełnię literki w zeszycie do kaligrafii – do strony 12 włącznie.

  Dobrego tygodnia!
  Laura Matysiak