Zajęcia 10.03.2018r.


131

KRĄG TEMATYCZNY: KOMUNIKUJEMY SIĘ

I.W ŚWIECIE ZNAKÓW, GESTÓW I SYMBOLI

  1. “Świat znaków i gestów” podr. s. 12/13 – omówienie; porozumiewanie się za pomocą gestów i mimiki – język migowy; symbole i znaki graficzne – alfabet Braill’e; jak powinniśmy się zachowywać wobec osób niepełnosprawnych.
  1. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 20 oraz ćw. 4, 5 s. 21.

II.PISZEMY LISTY

  1. Przypomnienie, że zdanie musi zawierać czasownik.
  2. Adresowanie koperty.

III. Przygotowanie do testu Trzecioklasisty.

  1. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o przysłówku i liczebniku- karty pracy.

 

Praca domowa

– napisz list do swojej koleżanki lub kolegi z innego miasta, w którym w kilku zdaniach opiszesz swoje przygotowania do Wielkanocy i włóż do zaadresowanej koperty

– karty pracy

 

Pozdrawiam,

Anna Święcka- Banda.