Zajęcia 10.03.2018 r.


137

KRĄG TEMATYCZNY: KOMUNIKUJEMY SIĘ

I. Z CZĘŚCIAMI MOWY ZA PAN BRAT 

1. Utrwalenie informacji o poznanych częściach mowy (karty pracy).

2. Wprowadzenie liczebnika – notatka w zeszycie; uzupełnianie karty pracy.

II.W ŚWIECIE ZNAKÓW, GESTÓW I SYMBOLI

1. “Świat znaków i gestów” s. 12/13 – omówienie; porozumiewanie się za pomocą gestów i mimiki – język migowy; symbole i znaki graficzne – alfabet Braill’e; jak powinniśmy się zachowywać wobec osób niepełnosprawnych.

2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 20 oraz ćw. 4, 5 s. 21.

3. Odmiana czasowników – przykłady.

Praca domowa

– dokończ kartę pracy

– ćw. 4 s. 21

– pamiętaj o czytaniu baśni “Brzydkie kaczątko” (na zajecia 24.03.)

Proszę, by dzieci nosiły ze sobą teczkę na karty pracy 😊

Uwaga! Dnia 14.04. dzieci napiszą Trzecioteścik (sprawdzian wiedzy z klas 1-3).

Poniżej znajdują się zagadnienia (rozdałam je dzieciom na ostatnich zajęciach).

ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

1. Gramatyka – części mowy:
• rzeczownik – liczby, rodzaje,
• czasownik – odmiana przez osoby, liczby, czasy,
• przymiotnik – liczby, rodzaje, stopniowanie, określenie rzeczownika,
• przysłówek – określenie czasownika,
• liczebnik – główny, porządkowy.

2. Ortografia – zasady ortograficzne:
• „rz” wymienne na „r”,
• „ż” wymienne na „g”,
• „ó” wymienne na „o”, „a”, „e”,
• pisownia „nie” z różnymi częściami mowy,
• pisownia wyrazów wielką i małą literą.

3. Tworzenie rodziny wyrazów.

4. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym.

5. Rodzaje zdań:
• oznajmujące,
• pytające,
• rozkazujące.

6. Alfabetyczne porządkowanie wyrazów.

7. Rozwijanie zdań.

8. Znajomość nazw:
• dni tygodnia,
• miesięcy,
• pór roku.

9. Wiedza o ojczyźnie:
• polskie symbole narodowe,
• trzy stolice Polski,
• data wybuchu II wojny światowej,
• data odzyskania przez Polskę niepodległości,
• najdłuższa rzeka w Polsce,
• najwyższy szczyt w Polsce,
• sławni Polacy: Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Jan Matejko, Henryk Sienkiewicz.

10. Pisemna forma wypowiedzi:
• opowiadanie,
• dialog,
• list,
• kartka z życzeniami.

 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska