Zajęcia 10.03.2018 r.


111

KRĄG TEMATYCZNY: W ŚWIECIE ZMYSŁÓW

I. NOCNE MOTYLE

1. Przypomnienie ostatnio poznanych spółgłosek miękkich.

2. Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ć, Ć na podstawie wyrazu „ćma”.
• wypowiedzi dzieci na temat motyli;
• tekst „Nocne loty” s. 82/83 – omówienie;
• wprowadzenie ć, Ć – prezentacja; wyszukiwanie wyrazów z nowo poznaną głoską;
• praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3(ustnie) s. 52 oraz ćw. 4 s. 53.

3. Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ci, Ci na podstawie wyrazu „ciemno”.
• rozmowa na temat ciemności; teksty dotyczące ciemności;
• wprowadzenie ci, Ci – prezentacja; tworzenie przez uczniów wyrazów wykorzystując sylaby zawierające poznaną spółgłoskę miękką;
• praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 54, ćw. 3, 4 s. 55 oraz ćw. 6 s. 56;
• karta pracy – krzyżówka.

II. DOSKONALĘ SWOJE ZMYSŁY

1. Piosenka “Pięć zmysłów”.

2. “Tak poznaję świat” s. 89 – omówienie zmysłów; zapachy przyjemne i nieprzyjemne, rozmowa na temat osób, które nie mogą poznawać świata wszystkimi zmysłami;
• praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 61.

 

Praca domowa

– ćw. 5 s. 55

– ćw. 7 s. 56

– uzupełnij zeszyt do kaligrafii

Życzę udanego tygodnia!

Emilia Tempska