Zajęcia 10.03.18


161

 KRĄG TEMATYCZNY: “PRZYGOTOWUJEMY KOLACJĘ”.

Przebieg zajęć:

I “PRZYJMUJEMY GOŚCI”.

 1. Ocena czytania tekstu „Milczący dzwonek”.
 2. Wprowadzenie spółgłosek miękkich ś, Ś si, Si na podstawie wyrazów „śruba”, „Kaśka” oraz „siatka”;
 • zwrócenie uwagi, że spółgłoskę miękką „ś” można zapisać na dwa sposoby;
 • tekst „Śruby na kolację” 80/81 – omówienie;
 • wprowadzenie zmiękczenia ś, Ś – przykłady, zwrócenie uwagi, że po spółgłosce miękkiej „ś” występują spółgłoski; ćwiczenia w pisaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 3 s. 46 oraz ćw. 5, 7 s. 47;
 • wprowadzenie zmiękczenia si, Si – przykłady, zwrócenie uwagi, że po „si” występuje samogłoska; ćwiczenia w pisaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 9, 10 s. 48 oraz ćw. 4, 5, 6 s. 50.

  II “NOCNE MOTYLE”

  1. Przypomnienie ostatnio poznanych spółgłosek miękkich.
 • Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ć, Ć na podstawie wyrazu „ćma”.
 • wypowiedzi dzieci na temat motyli;
 • tekst „Nocne loty” 82/83 – omówienie;
 • wprowadzenie  ć, Ć – prezentacja; wyszukiwanie wyrazów z nowo poznaną głoską;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 52 oraz ćw. 3 s. 53 (w zeszycie).

4. Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ci, Ci na podstawie wyrazu „ciemno”.

 • rozmowa na temat ciemności; teksty dotyczące ciemności;
 • wprowadzenie  ci, Ci – prezentacja; tworzenie przez uczniów wyrazów wykorzystując sylaby zawierające poznaną spółgłoskę miękką;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 3, 4 s. 55.
 • ćwiczenia w czytaniu.

  5. Podsumowanie zajęć. Analiza zachowania dzieci.

 

Praca domowa

 1. Nauczę się na sprawdzian – 9 samogłosek. (a,ą,e,ę,i,u,o,ó,y).
 2. Wykonam ćwiczenie 7 str.51 oraz 8 str.51 (na kartce z bloku).
 3. Uzupełnię zeszyt do kaligrafii o nowo poznane litery.
 4. Przyniosę książki do biblioteki. (w poprzednią sobotę nie udało nam się oddać książek – dyżur był tylko do godz.12)

Dobrego tygodnia!

Pozdrawiam
Laura Matysiak