Zajęcia 10.03.


163

KRĄG TEMATYCZNY: KOMUNIKUJEMY SIĘ

  1. Sprawdzian dotyczący poznanych części mowy.

I.PISZEMY LISTY

  1. Tekst Rafała Witka “List od Natalki” podr. s. 14 – omówienie; czy piszemy listy? dyskusja – list na papierze czy list elektroniczny.
  2. Przypomnienie, że zdanie musi zawierać czasownik.
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s, 23 oraz ćw. 4 s. 24.

Praca domowa

Napiszę list i włóżę go  do zaadresowanej koperty

Uwaga

Uczniowie, którzy nie pisali testu z lektury „Anaruk chłopiec z Grenlandii” napiszą go na zajęciach 17 marca.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń