Zajęcia 04.11.2017r.


163

Zajęcia 4.11.2017r.

 KRĄG TEMATYCZNY:”SŁAWNI LUDZIE , WAŻNE DATY”.

Przebieg zajęć:

I. Sprawdzian z wiadomości dotyczących czasowników, rzeczowników i przymiotników.

II.”KOCHAMY I PAMIĘTAMY”.

  1. Kochamy i pamiętamy – rozmowa na temat 1. i 2. listopada – Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny; wspomnienia dotyczące bliskich, którzy już odeszli.
  2. Wiersz „Niebieskie pierogi” Rafała Witka s. 53 – omówienie; opis babci, co świadczy o tym, że odeszła już do nieba?, dlaczego pierogi są „niebieskie”?, co to znaczy „niebieskie progi”?.
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3, 4 s. 88 oraz ćw. 5, 6 s. 89.

III.”SŁAWNI POLACY”.

  1. W świecie muzyki klasycznej – wiersz Wandy Chotomskiej „W Żelazowej Woli” podr. s. 48 – omówienie; o kim jest mowa w wierszu, jak została przedstawiona Żelazowa Wola.
  2. Wysłuchanie “Wiosennego walca” Fryderyka Chopina – wypowiedzi dotyczące utworu.
  3. Krótkie przybliżenie sylwetki kompozytora – tekst „O Fryderyku Chopinie” podr. s. 49 – omówienie.
  4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 79 oraz ćw. 3 s. 80.

 

Praca domowa

– ćw. 4 s. 80,

– ćw. 3, 5 s. 91,

– zapisać w zeszycie notatkę dotyczącą kompozytora Fryderyka Chopina (na podstawie ćw. 1 s.79 oraz podręcznika s.49).

Pozdrawiam i życzę spokojnego tygodnia:)

Anna Święcka- Banda.