Zajęcia 04.11.2017


155

KRĄG TEMATYCZNY:”SŁAWNI LUDZIE , WAŻNE DATY”.

Przebieg zajęć:

I.”KOCHAMY I PAMIĘTAMY”.

  1. Kochamy i pamiętamy – rozmowa na temat 1. i 2. listopada – Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny; wspomnienia dotyczące bliskich, którzy już odeszli.
  2. Wiersz „Niebieskie pierogi” Rafała Witka s. 53 – omówienie; opis babci, co świadczy o tym, że odeszła już do nieba?, dlaczego pierogi są „niebieskie”?, co to znaczy „niebieskie progi”?
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 88 oraz ćw. 5, 6 s. 89.

II.”SŁAWNI POLACY”.

  1. W świecie muzyki klasycznej -krótkie przybliżenie sylwetki kompozytora – tekst „O Fryderyku Chopinie” podr. s. 49 – omówienie; zapisanie notatki do zeszytu.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 79.
  3. Polski noblista – Henryk Sienkiewicz – krótkie przybliżenie sylwetki pisarza; tekst s. 54.
  4. Czytanie i omówienie”Bajki” Henryka Sienkiewicza – dary od wróżek dla księżniczki; najważniejszy z darów; wyjaśnienie co to znaczy “być dobrym”.

Praca domowa

– ćw. 3, 4 s. 80,

– ćw. 1 s. 90,

– ćw. 3 s. 91

* dla chętnych ćw. 2 s. 79 oraz ćw. 2 s. 90.

Dokończyć w zeszycie ćwiczenie 1 s. 79 (przepisać poprawnie dopasowane zdania) – ćwiczymy staranne pisanie 🙂

“Ćwiczymy piękne i głośne czytanie” – podręcznik “Podwieczorek z marszałkiem” s. 59/60

Ważne!

Kontynuujemy wyzwanie 🙂 🙂 🙂 

W ramach udoskonalenia czytania, dykcji oraz poprawnego akcentowania, uczniowie będą mogli stawić czoła temu zadaniu poprzez głośne czytanie i praktykę w domu jednej czytanki lub opowiadania 🙂 Na zbliżających się zajęciach chętny uczeń będzie mógł przeczytać tekst na ocenę, natomiast każdy pozostały powinien być przygotowany.

 

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego tygodnia 🙂

Marta Karwat