WITAMY NOWY ROK 13.01.


203

Przebieg zajęć:


I. SKŁADAMY NOWOROCZNE ŻYCZENIA

  1. Słuchanie opowiadania „Noworoczne życzenia” (podręcznik s. 88) – omówienie. Wypowiedzi dzieci na temat tego, jak witały Nowy Rok.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 69.

II. DARY NOWEGO ROKU

  1. Słuchanie opowiadanie „Dary Nowego Roku” (podręcznik s. 89) – omówienie, przypomnienie kolejności występowania miesięcy.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 72.
  3. Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku. Co to jest rzeczownik, liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, wyszukiwanie rzeczowników wśród innych wyrazów – ćwiczenia przy tablicy.

Praca domowa: Dokończyć ćw. 3 s. 72 (żółta kropka). Uzupełnić kartę pracy z rzeczownikami. Nauczyć się czytać opowiadanie „Dary Nowego Roku” (podręcznik s. 89).

 UWAGA!!! Na następnych zajęciach (20.01.) sprawdzę wiedzę dotyczącą rzeczowników (dzieci będą miały za zadanie zaznaczyć wśród wyrazów rzeczowniki, podać przykłady rzeczowników, a także dopisać odpowiednio liczbę pojedynczą i mnogą do podanych wyrazów).

 Na  zajęciach dzieci były w bibliotece i wypożyczały książki. Kolejna wizyta w bibliotece 10.02.

 Na zajęcia 03.02. proszę, aby dzieci  przeczytały lekturę “Królowa Śniegu” H.
Ch. Andersena (link do lektury: http://wolnelektury.pl/media/book/pdf/krolowa-sniegu.pdf ).