W świecie legend – przebieg zajęć z 21.04


99

 

Przebieg zajęć:

  1. Jaki jestem – autoprezentacja – sprawdzenie pracy domowej;

I. HISTORIA KRAKOWSKIEGO HEJNAŁU

  1. Wysłuchanie hejnału z wieży mariackiej;
  2. Legenda “O trębaczu z wieży mariackiej” s. 72/73 – omówienie; wyjaśnienie słowa “hejnał”, plan wydarzeń;
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 3 s. 36 oraz ćw. 4 s. 37.

II. POZNAŃSKIE KOZIOŁKI

  1. “Legenda o poznańskich koziołkach” s. 74/75 – omówienie; plan wydarzeń.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 39 oraz ćw. 3, 4 s. 40 – wyjaśnienie pojęcia “wyrazy wieloznaczne”.

III. POZNAJEMY LEGENDY O POLSKICH GÓRACH

  1. Legenda “Jak powstały Pieniny? s. 70/71 – krótkie omówienie; kto i w jaki sposób przyczynił się do powstania Pienin.

Praca domowa

– ćw. 1 s. 34;

– ćw. 2 s. 36;

– Napisz w zeszycie 10 wyrazów wieloznacznych i określ ich znaczenia.