W drodze do sukcesu – przebieg zajęć z 3.02


196

Przebieg zajęć:

  1. Pająk i mrówki – czytanie wiersza i rozmowa na jego temat oraz omówienie wyglądu i sposobu życia pająków i mrówek;
  2. Zapoznanie dzieci z graficznym obrazem głoski Y –  podkreślenie w tekście wszystkich wyrazów, które kończą się na  literę Y;
  3. Droga do mrowiska – ćwiczenie spostrzegawczości – ćw. 1,2 s. 14;
  4. Jeden czy wiele – zabawa dydaktyczna i wykonanie ćwiczenia na karcie pracy – ćw. 1,2 s. 15;
  5. Pająk i mrówki – zabawa orientacyjno – porządkowa;
  6. Pokaż mrówkom drogę do mrowiska – ćw. 1,2 s.16;
  7. Co tutaj nie pasuje? – ćwiczenie spostrzegawczości i logicznego myślenia – ćw. 1,2 s. 18;
  8. Pomóż kosmitom dojść do ich statków – ćw. 1,2 s. 20;
  9. Maski karnawałowe – praca plastyczna.

Zadanie domowe:

Dzieci, które mają zeszyty proszę o uzupełnienie ich w zakresie literki N i Y s. 17-18.

Na następne zajęcia proszę, aby dzieci przyniosły samodzielnie wycięte karty do czytania globalnego z Pomocy dydaktycznych – str. 45-47-49

Na ostatniej godzinie lekcyjnej w dniu  10.02. odbędzie się zabawa karnawałowa. Chętne dzieci mogą przyjść do szkoły przebrane.