UŚMIECHNIĘTY ŚWIĘTY MIKOŁAJ 16.12.


137

Przebieg zajęć:

I. WIGILIA W NASZYCH DOMACH

  1. Słuchanie wiersza Tadeusza Kubiaka „Wieczór wigilijny” (podręcznik s. 86) oraz
    Bronisławy Ostrowskiej „Kolędnicy” (podręcznik s. 87) – omówienie; rozmowa na
    temat wieczoru wigilijnego, jak wygląda stół, dlaczego zostawiamy pusty talerz;
    rozmowa na temat zwyczaju ludowego, jakim jest chodzenie przebierańców.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 66, ćw. 4 s. 67.
  3. Klasowe Mikołajki.