„ULUBIONE ZABAWY DZIECI” – przebieg zajęć z dn. 04.11


198


LALKI W MOJEJ KLASIE.

 1. Przypomnienie dotąd poznanych głosek.
 2. Wprowadzenie głoski l, L na podstawie wyrazów „lala” i „Lida”.
 • rozmowa na temat ilustracji zamieszczonej w podręczniku s. 32 – szukanie wyrazów zawierających głoskę „l”;
 • tekst pod ilustracją – omówienie;
 • wprowadzenie głoski – prezentacja zapisu, wskazanie różnicy między głoską pisaną a drukowaną;
 • dzielenie wyrazów na sylaby;
 • tekst „Aktorka na palcu” s. 33 – omówienie;
 • ćwiczenia w pisaniu nowo poznanej głoski – ćw. s. 55.

NA EKRANIE

Wprowadzenie głoski e, E na podstawie wyrazów „emu” i „Ela”.

 • tekst „Ela, motyl i emu” s. 34 – omówienie tekstu i ilustracji; wyszukiwanie wyrazów zawierających głoskę „e”;
 • wprowadzenie głoski;
 • ćwiczenia w czytaniu i sylabizowaniu;
 • tekst „Stary ekran taty” s. 35 – wyjaśnienie co to jest projektor, wymienianie różnych ekranów, omówienie tekstu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 2, 3 s. 57, ćw. 5 s. 58.

 PODZIWIAMY KOTY.

Wprowadzenie głoski k, K na podstawie wyrazów „kot” i „Klotka”.

 • rozmowa na temat kotów; zwrócenie uwagi na fakt, że oprócz kotów domowych są także większe koty, takie jak lew czy tygrys;
 • tekst „Ale koty!” s. 36 – omówienie;
 • wprowadzenie głoski k, K – prezentacja litery, wyrazów podstawowych, sposobu łączenia głoski z innymi głoskami;
 • tekst „Koty i kotki” s. 37 – omówienie; zwrócenie uwagi na ilustracje pod tekstem;
 • ćwiczenia w dzieleniu wyrazów na sylaby i głoski;
 • ćwiczenia w pisaniu nowo poznanej głoski;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 59;
 • moja ulubiona zabawka – praca plastyczna.

Praca domowa

 • ćw. 4 s. 58,
 • ćw. 6 s. 58,
 • uzupełnij zeszyt do kaligrafii o nowo poznane głoski,
 • nauczę się czytać tekstów ze str. 32, 34, 36.

Na zajęcia 11.11 proszę, żeby dzieci przyniosły podręcznik, ćwiczenia cz.1 i piórnik oraz książki z biblioteki (będziemy w bibliotece). Proszę również, żeby dzieci miały ze sobą rekwizyty związane z Polską (monety, pocztówki, elementy ubrania itp.).

Pozdrawiam,

Arletta K.