TU MIESZKAMY 28.04.


85

I. MIASTA I ICH MIESZKAŃCY

  1. Czytanie tekstu “Miasta i ich mieszkańcy” (podręcznik s. 67) – omówienie; różne zawody, zawody naszych rodziców.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 28, ćw. 2, 3 s. 29.

II. HISTORIA KRAKOWSKIEGO HEJNAŁU

  1. Legenda “O trębaczu z wieży mariackiej” (podręcznik s. 72/73) – omówienie; wysłuchanie hejnału.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 3 (w zeszycie) s. 36, ćw. 4 s. 37.

III. POZNAŃSKIE KOZIOŁKI

  1. “Legenda o poznańskich koziołkach” (podręcznik s. 74/75) – rozmowa na temat legendy.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 39.

Praca domowa: ćw. 2 s. 36, ćw. 2 s. 39, dokończyć ćw. 1 s. 39.

Na zajęcia 05.05. proszę, aby dzieci przyniosły książki z biblioteki.