Tematyka zajęć z dnia 3 marca i zadana praca domowa…


130

I.Przygotowania do sprawdzianu kompetencji uczniów kl. III – ciąg dalszy.

uzupełnianie kart pracy

 • odmiana czasowników przez osoby liczby pojedynczej i mnogiej w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym
 • uporządkowywanie wyrazów w kolejności alfabetycznej
 • zamiana przymiotnika na przysłówek
 • zasady pisowni partykuły „nie” z czasownikami, przymiotnikami i przysłówkami
 • stopniowanie przymiotników

przysłówek – pytania pomocnicze, ćwiczenia

– ćw. 1/14, 4/15 (ćwiczenia cz.3)

II. Piszemy listy

 1. Tekst Rafała Witka “List od Natalki” podr. s. 14 – omówienie; czy piszemy listy? dyskusja – list na papierze czy list elektroniczny.
 2. Przypomnienie, że zdanie musi zawierać czasownik.
 3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s, 23

III. Zabawa ortograficzna

– gra ortograficzna – memory

– sprawdzian z kompetencji poprawnej pisowni wyrazów

(ciąg dalszy na następnej lekcji)

Zadana praca domowa…

 1. Ćw. 9 w kartach pracy
 2. Ćw. 4 / 24 (cz.3)
 3. Nauczyć się czytać „Co za język!” – podręcznik s.14