Tematyka zajęć z dnia 28 października i zadana praca domowa…


166

KRĄG TEMATYCZNY: „NASI NAJBLIŻSI”.

 

Sprawdzenie pracy domowej, recytacja wiersza z pamięci „Wszyscy dla wszystkich”.

I. „NASI PRZYJACIELE”.

  1. Opowiadanie Marii Rosińskiej „Więc jak będzie?” s. 23 – omówienie; ocena zachowania bohaterów; wyjaśnienie przysłów: „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta” i „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 31.

II „PATRON NASZEJ SZKOŁY”.

  1. Czy nasza szkoła ma patrona? – tekst Pawła Beręsewicza „Szukanie patrona” s. 39/40 – omówienie tekstu; patron naszej szkoły – Janusz Korczak – krótki opis sylwetki patrona Szkoły Polskiej w Reykjaviku :), wyjaśnienie, dlaczego był on wyjątkowym człowiekiem i dlaczego zasługuje na miano patrona w szczególności instytucji edukacyjnej
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 4, 5 s. 65.

 

III.  „KOCHAMY I PAMIĘTAMY”.

  1. Kochamy i pamiętamy – rozmowa na temat 1. i 2. listopada – Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny; wspomnienia dotyczące bliskich, którzy już odeszli.
  2. Wiersz „Niebieskie pierogi” Rafała Witka s. 53 – omówienie; opis babci, co świadczy o tym, że odeszła już do nieba?, dlaczego pierogi są „niebieskie”?, co to znaczy „niebieskie progi”?.
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 88 oraz ćw. 5 s. 89.

 

Zadana praca domowa…

  1. Nauczyć się czytać „Szukanie patrona” s.39-40
  2. Ćw. 2/88 i 6/89

Pozdrawiam,

Dominika K.