Tematyka zajęć z dnia 25 listopada i zadana praca domowa…


188

Na dzisiejszych zajęciach omawialiśmy tekst Macieja Orłosia pt. „Kuba pisze wypracowanie o Mikołaju”, który został zadany uczniom do przeczytania w domu. Omówienie miało na celu sprawdzenie umiejętności poprawnego wysławiania się i budowania zdań przez uczniów po uprzednim przeczytaniu tekstu ze zrozumieniem. Do tego celu posłużyły nam ćwiczenia pomocnicze umieszczone pod tekstem w podręczniku (ćw. 1/23, 2,3,4,5,6,7/24).

W dalszej kolejności zajęliśmy się pisownią czasowników z „ch” i „h” (ćw. 1,2/25, 3,4 /26). Uczniowie wypełniali również karty pracy przygotowane przez nauczyciela.

Zadana praca domowa…

  1. Napisać list do Kuby z poradą jak powinien postępować i organizować czas, aby w przyszłości uniknąć oceny niedostatecznej za źle wykonaną pracę domową. Wypowiedź pisemna na nie mniej niż pół strony w zeszycie (min. 4 zdania).
  2. Uzupełnić dwie strony kart pracy z pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną „ch” i „h”

 

Pozdrawiam,

Dominika Krzysztofsdóttir