Tematyka zajęć z dnia 24 marca i zadana praca domowa…


286
 1. Sprawdzenie prac domowych (wiadomości o pierwszych o władcach państwa polskiego, uzupełnione karty pracy i poprawa sprawdzianu) – ćw. 3, 4, 5/35
 2. Pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do testu trzecioklasisty.
 3. Wypełnianie karty pracy (ó, ż, zmiękczenia głosek).
 4. Wizyta w bibliotece szkolnej.
 5. Rozmowa na temat WIELKANOCNYCH zwyczajów…

Praca domowa…

 1. Karty pracy s. 2 i 4
 2. przeczytaj baśń “Brzydkie kaczątko” H. CH. Andersena (link do baśni: http://basnie.republika.pl/brzydkiekacza.htm )
 3. Przygotowanie do testu trzecioklasisty (14 kwiecień)

ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY (14.04.2018 r.)

 1. Gramatyka – części mowy:
 • rzeczownik – liczby, rodzaje,
 • czasownik – odmiana przez osoby, czasy,
 • przymiotnik – liczby, rodzaje, stopniowanie, określenie rzeczownika,
 • przysłówek – określenie czasownika,
 • liczebnik – główny, porządkowy.
 1. Ortografia – zasady ortograficzne:
 • „rz” wymienne na „r”,
 • „ż” wymienne na „g”,
 • „ó” wymienne na „o”, „a”, „e”,
 • pisownia „nie” z różnymi częściami mowy,
 • pisownia wyrazów wielką i małą literą.
 1. Tworzenie rodziny wyrazów.
 2. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym.
 3. Rodzaje zdań:
 • oznajmujące,
 • pytające,
 • rozkazujące.
 1. Alfabetyczne porządkowanie wyrazów.
 2. Rozwijanie zdań.
 3. Znajomość nazw:
 • dni tygodnia,
 • miesięcy,
 • pór roku.
 1. Wiedza o ojczyźnie:
 • polskie symbole narodowe,
 • trzy stolice Polski,
 • data wybuchu II wojny światowej,
 • data odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • najdłuższa rzeka w Polsce,
 • najwyższy szczyt w Polsce,
 • sławni Polacy: Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Jan Matejko, Henryk Sienkiewicz.

Ps: Do zobaczenia 7 kwietnia

Pozdrawiam,

Dominika K.