Tematyka zajęć z dnia 10 marca i zadana praca domowa…


147

I. Przygotowania do sprawdzianu trzecioklasisty – karty pracy

  • zasady pisowni wyrazów z „ch”
  • przypomnienie zasad pisowni wyrazów z „ó”
  • stosowanie zdrobnień od wyrazów podstawowych

II. Słowa duże i małe

  1. Tekst Hanny Łochockiej “Słowa duże i małe” s. 8/9 – omówienie; co to takiego “słowa duże” i “słowa małe”?
  2. Tworzenie zdrobnień i ich znaczenie. Wyjaśnienie co to takiego wyrazy wieloznaczne.
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2, 3, 4(w zeszycie) s. 16, ćw. 5, 7 s. 17.

III. KULTURA SŁOWA

  1. Kultura słowa – tekst Wojciecha Widłaka “Co za język!” s. 15 – omówienie; opis snu Karola; język potoczny, literacki i naukowy.

Praca domowa,,,

– nauczyć się na pamięć wiersza Jerzego Ficowskiego “Dziwna rymowanka” s. 10

– dokończyć ćwiczenie 4/16 w zeszycie

– przynieść słownik ( słownik ortograficzny j. polskiego lub polsko – islandzki lub polsko -angielski)