Tematyka zajęć z 7 kwietnia oraz zadana praca domowa…


119

KRĄG TEMATYCZNY: TO NIE ŻADNA KACZKA DZIWACZKA

I.JAK TO JEST ŁABĘDZIEM BYĆ?

 1. Baśń Hansa Christiana Andersena “Brzydkie kaczątko”
 • omówienie treści, czytanie fragmentów baśni;
 • bohaterowie baśni; ocena ich postępowania;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 46, ćw. 3 s. 47, ćw. 1, 2, 3 s. 48.

JEDNA JASKÓŁKAWIOSNY NIE CZYNI

 1. Fragment opowiadania Barbary Lewandowskiej “Marcówka” s. 28/29 – omówienie; oznaki nadchodzącej wiosny.
 1. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2, 4,5 s. 41.,

 

II.ORTOGRAFICZNE POTYCZKI

– Dyktando

 

Praca domowa

przygotować się do testu (przejrzeć wszystkie karty pracy wypełnione do tej pory, które powinny znajdować się w teczkach), oprócz tego:

ZAGADNIENIA DO TESTU WIEDZY Z KLAS 1-3

 

 1. Gramatyka – części mowy:
 • rzeczownik – liczby, rodzaje,
 • czasownik – odmiana przez osoby, czasy,
 • przymiotnik – liczby, rodzaje, stopniowanie, określenie rzeczownika,
 • przysłówek – określenie czasownika,
 • liczebnik – główny, porządkowy.

 

 1. Ortografia – zasady ortograficzne:
 • „rz” wymienne na „r”,
 • „ż” wymienne na „g”,
 • „ó” wymienne na „o”, „a”, „e”,
 • pisownia „nie” z różnymi częściami mowy,
 • pisownia wyrazów wielką i małą literą.

 

 1. Tworzenie rodziny wyrazów.
 2. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym.
 3. Rodzaje zdań:
 • oznajmujące,
 • pytające,
 • rozkazujące.

 

 1. Alfabetyczne porządkowanie wyrazów.
 2. Rozwijanie zdań.
 3. Znajomość nazw:
 • dni tygodnia,
 • miesięcy,
 • pór roku.

 

 1. Wiedza o ojczyźnie:
 • polskie symbole narodowe,
 • trzy stolice Polski,
 • data wybuchu II wojny światowej,
 • data odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • najdłuższa rzeka w Polsce,
 • najwyższy szczyt w Polsce,
 • sławni Polacy: Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Jan Matejko, Henryk Sienkiewicz.

 Pozdrawiam,

Dominika K.