TECHNIKA WOKÓŁ NAS 25.11.


227

I. POZNAJEMY ŚRODOWISKO TECHNICZNE

  1. Słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego „Mieszkanie Hani” (podręcznik s. 66) – omówienie treści wiersza.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 13, ćw. 3 s. 14.
  3. Rozmowa na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń, które są zasilane prądem.
  4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 15, ćw. 3, 5 s. 16.

II. CO SŁYCHAĆ U ZWIERZĄT?

  1. Rozmowa na temat wyglądu zimowych sypialni zwierząt – tekst „Zimowe sypialnie zwierząt” (podręcznik s. 72) – omówienie.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 25, ćw. 3, 4 s. 26, ćw. 4 s. 28.

 III. MÓJ DOBRY DZIEŃ

  1. Czytanie tekstu Ewy Skarżyńskiej „Bajka” (podręcznik s. 74) – rozmowa na temat tekstu; ocena zachowania chłopca.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2 s. 38. Zwrócenie uwagi na fakt, że rzeczowniki występują w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej – podawanie przykładów.

 

 

Praca domowa: ćw. 1 s. 38, dokończyć ćw. 2 s. 25. Narysuj i opisz swój własny, wymyślony wynalazek. Nauczyć się opowiadać historię powstania Gniezna.

Proszę, aby dzieci na następne zajęcia 09.12. przyniosły ćwiczenia część 2 (uczniowie nieobecni 25.11. część 1 i 2) oraz książki z biblioteki.