„TAKI JESTEM” – przebieg zajęć z dn. 03.03


148

 „DBAM O SWOJE MIESZKANIE”

Przypomnienie ostatnio poznanych dwuznaków.

Wprowadzenie głoski h, H na podstawie wyrazów „hak” i „Henryk”.

 • tekst „Ale heca!” s. 76 – omówienie;
 • prezentacja głoski; zwrócenie uwagi, że piszemy ją w dwojaki sposób, o czym będziemy mówić w dalszej części zajęć;
 • ćwiczenia w pisaniu;
 • dzielenie wyrazów na głoski i sylaby;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 34, ćw. 3 s. 35.

 „POMAGAM MAMIE”

Wprowadzenie dwuznaku ch, Ch na podstawie wyrazu „choinka”.

 • rozmowa na temat zakupów;
 • tekst „Na zakupach” s. 77 – omówienie;
 • wprowadzenie dwuznaku – prezentacja zapisu;
 • ćwiczenia w pisaniu;
 • ćwiczenia w dzieleniu wyrazów na sylaby, głoski i litery;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 36, ćw. 3 s. 37 oraz ćw. 3 s. 38.

„ZAPRASZAM PRZYJACIÓŁ”

Wprowadzenie dwuznaku dz, Dz na podstawie wyrazu „dzwonek”.

 • wypowiedzi dzieci na temat dzwonków: gdzie można je usłyszeć?, jakie rodzaje dzwonków znają? -wymienienie oraz opis dzwonków znajdujących się na ilustracji w podręczniku s. 78.
 • tekst „Milczący dzwonek” s. 79 – omówienie;
 • wprowadzenie dwuznaku dz, Dz – ćwiczenia w pisaniu;
 • liczenie głosek i liter w wyrazach;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 3, 4, 5 s. 40;

Praca domowa

 • uzupełnię zeszyt do kaligrafii o nowo poznane głoski;
 •  ćw. 4 s. 37;
 • nauczę się czytać tekstów ze stron: 76, 77, 79.

W sobotę 10.03 pójdziemy do biblioteki, bardzo proszę, zeby dzieci zabrały ze sobą wypożyczone książki.

Pozdrawiam,

Arletta K.