Świat wokół nas – przebieg zajęć z dnia 7.10.


154

Przebieg zajęć:

I. NASZE POSTANOWIENIA

 1.  „Powiedzieć czy nie powiedzieć?” s. 10-11 – rozmowa na temat tekstu, ocena zachowania Marka, próba oceny własnego zachowania w podobnej sytuacji;
 2. Sprawdzenie ćwiczeń 1, 2 s. 12.

II. OBOWIĄZKI DYŻURNEGO

 1. Czytanie wiersza „Dyżurny Ptyś” s. 12-13 – rozmowa na temat wiersza; rozmowa na temat pełnienia dyżurów w klasie, utrzymania porządku, etc.
 2. Wprowadzenie pojęcia rzeczownik – podawanie przykładów.
 3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 14.

III. BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

 1. Rozmowa na temat bezpiecznego zachowania się na drodze; odczytanie i omówienie „Kodeksu uczestnika ruchu drogowego” podr. s. 14; omówienie znaków drogowych (podział znaków na ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne).
 2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 3 s. 16, ćw. 3 s. 18 oraz ćw. 1 s. 19 (umowne znaki graficzne).

IV. JAK ODBIERAMY INFORMACJE

 1. Tekst „Tajemniczy szyfr Matyldy” s. 17 – omówienie.
 2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 21.
 3. Wymienienie i omówienie zmysłów oraz narządów zmysłów (wzrok, słuch, węch, dotyk i smak); podkreślenie dlaczego są one dla nas takie ważne.
 4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 7 i 9 s. 23.

Praca domowa:

– zapisać w zeszycie notatkę z książki str. 15 dot. rzeczownika “TO WAŻNE”, podać 3 przykłady – samodzielnie 🙂

– ćw. 1 str.17;

 

– przypominam o nauczeniu się nazw miesięcy i pór roku (na ocenę) na 14.10.