ŚWIAT W ZIMOWEJ SZACIE 09.12.


194

Przebieg zajęć:

I. CO PRZYNIESIE NAM GRUDZIEŃ?

  1. Opowiadanie przez dzieci historii Gniezna.
  2. Prezentowanie przez dzieci wymyślonych wynalazków.
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 3 s. 39, ćw. 3 s. 41.
  4. Słuchanie wiersza Barbary Lewandowskiej „List od Grudnia” (podręcznik s. 73) –
    omówienie.
  5. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 35.

II. KIM BYŁ ŚWIĘTY MIKOŁAJ?

  1. Słuchanie wiersza Haliny Szal (podręcznik s. 76)  – omówienie.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 45, ćw. 3 s. 46.

Praca domowa: ćw. 3 s. 36, ćw. 4 s. 46, dokończyć ćw. 3 s. 46. Nauczyć się kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki” (2 zwrotki).

Proszę, aby dzieci na najbliższe zajęcia 16.12. przyniosły: klej, nożyczki, koło o promieniu 10,5 cm  wycięte z czerwonego kartonu, watę, mazaki, papier kolorowy.

Na ostatnich zajęciach dzieci były w bibliotece i wypożyczały książki. Kolejna wizyta w bibliotece 13.01.2018r.