Strach ma wielkie oczy 14.04.2018


202

Przebieg zajęć

  • “Nocne strachy” słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści
  • “W krainie dźwięków” słuchanie i odgadywanie źródeł dźwięków oraz wykonanie ćwiczenia na karcie pracy s. 11
  • “Złe duchy czy dobre duszki” ćwiczenie graficzno – matematyczne s. 12
  • “Odważni rycerze” słuchanie wiersza, analizowanie jego treści s. 13
  • “Odważny czy lekkomyślny” dyskusja, swobodna wypowiedz dzieci
  • “Na statku” praca z obrazkiem z wykorzystaniem karty pracy s.18
  • “R jak….” zapoznanie z obrazem graficznym głoski.
  • “Samo się….” słuchanie opowiadania (tylko 0a )

Praca domowa. Proszę uzupełnić zeszyt do kaligrafii do literki „R”.

Karta pracy nr 4, mój pierwszy zeszyt, kredki, ołówek, Teczka małego artysty karta nr 17, klej. książki do biblioteki

Mariola Bondarow