Spotkanie z lekturą “Szewczyk Dratewka” 0 przebieg zajęć z 25.11.


187

Przebieg zajęć:

SPOTKANIE Z LEKTURĄ: „SZEWCZYK DRATEWKA”

I. Baśń Janiny Porazińskiej „Szewczyk Dratewka”

  1. omówienie kolejnych zdarzeń w lekturze;
  2. zapisanie tematu lekcji: Spotkanie z lekturą :Szewczyk Dratewka”;
  3. ocena postępowania chłopca;
  4. praca w ćwiczeniach: ćw. 2 str. 75, ćw. 1 s. 76, ćw. 2, 3  str. 77 – dla chętnych ćw. 1 str. 78;
  5. test sprawdzający znajomość lektury.

II. Powitania o pożegnania

  1. Powitania i pożegnania – samodzielne czytanie tekstu s. 70-71 – rozmowa na temat ptaków odlatujących do ciepłych krajów na zimę oraz tych, które przylatują do Polski w tym czasie ;
  2. Rozmowa na temat wyglądu zimowych sypialni zwierząt – tekst „Zimowe sypialnie zwierząt” podr. s. 72 – omówienie.
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 25, ćw. 3, 4 s. 26 oraz ćw. 4 s. 28.

Praca domowa

– ćw. 3, 4 str. 28;

dla chętnych dzieci – Sprawdzam, co potrafię – ćw. 1,2,3,4 s. 33-34

Mikołajki klasowe odbędą się w sobotę 9 grudnia.  (cena upominku 1000 isk)

Pozdrawiam,

Marzena