SPOTKANIE Z LEKTURĄ – przebieg zajęć z dn.18.11


182

SPOTKANIE Z LEKTURĄ: “SZEWCZYK DRATEWKA”

1.Baśń Janiny Porazińskiej „Szewczyk Dratewka”

  • omówienie kolejnych zdarzeń w lekturze;
  • zapisanie tematu lekcji: Spotkanie z lekturą;
  • ocena postępowania chłopca,
  • praca z kartami pracy danymi przez nauczyciela;
  • Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 str. 75 oraz ćw.1 s. 76;
  • test sprawdzający znajomość lektury.

POZNAJEMY ŚRODOWISKO TECHNICZNE

  1. Rozmowa na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń, które są zasilane prądem – wiersz Czesława Janczarskiego „Mieszkanie Hani” podr. s. 66 – omówienie;
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 15, ćw. 3, 5 s. 16.

Praca domowa

  •  ćw. 3 str. 28;
  • narysuj i opisz swój własny, wymyślony wynalazek;

Na zajęcia 25.11 proszę, żeby dzieci przyniosły ćwiczenie cz.2, podręcznik oraz książki z biblioteki.

Mikołajki klasowe odbędą się w sobotę 9 grudnia. W tę sobotę odbędzie się losowanie mikołajkowe, listę nazwisk podam na stronie. (cena upominku 1500 isk)

Pozdrawiam,

Arletta K.