SPOTKANIE Z LEKTURĄ „CALINECZKA” 07.04.


155

I. WITAJ, CALINECZKO!

  1. Omówienie baśni Hansa Christiana Andersena “Calineczka”
  • kilka słów o autorze baśni
  • omówienie treści baśni, opowiadanie kolejnych wydarzeń
  • wymienianie bohaterów
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 90, ćw. 3 s. 91, ćw. 1 s. 92
  1. Test sprawdzający znajomość lektury.
  2. “Rz” niewymienne oraz pisownia “rz” po spółgłoskach – notatka w zeszycie.
  3. „Rz” czy „ż” – gra dydaktyczna.

Praca domowa: ćw. 4 s. 91, 2 s. 92 (wypisać przynajmniej 10 wyrazów). Dla chętnych: ćw. 3, 4 s. 93.