Skarby jesieni – przebieg zajęć z dnia 14.10


160

I. Wymienienie nazw pór roku oraz miesięcy na ocenę;

II. ŚWIAT W RÓŻNYCH PORACH ROKU

  1. Świat w różnych porach roku– omówienie ilustracji s. 20-21; przypisanie cech charakterystycznych dla każdej pory roku (pogoda, ubiór, zabawy); wskazanie na kolejność ich występowania; zapisanie tematu do zeszytu;
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2,3  s. 30 oraz ćw. 7 s. 32;

III. W SADZIE

  1. Czytanie tekstu „W sadzie” Marii Kownackiej s. 23 podr. – omówienie; prace wykonywanie w sadzie, dlaczego należy jeść dużo owoców etc.; wymienienie drzew i krzewów, na których rosną owoce; budowa drzewa i krzewu.
  2. Zwrócenie uwagi na fakt, że nazwy roślin to rzeczowniki; podawanie przykładów rzeczowników (roślin).
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 36, ćw. 4 s. 37 oraz ćw. 5 s. 38.
  4. Część mowy – przymiotnik; podawanie przykładów.

IV. OGRODY WARZYWNE

  1. „Jesień w ogródku warzywnym” – tekst s. 24; omówienie; wymienienie i opis warzyw występujących w tekście. Rozmowa na temat gromadzenia zapasów, podawanie przykładów różnych przetworów.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2 s. 39 i ćw. 3 s. 40.

Praca domowa

– nauczę się na pamięć wiersza “W spiżarni” s. 25 na zajęcia w dniu 28.10 ,

– dokończę ćw. 3 s. 40

– ćw. 2 s. 36,

– ćw. 4 str. 40.

Na zajęcia 28.10  proszę, aby dzieci miały ze sobą wypożyczone książki z biblioteki, będziemy je wymieniać na następne 🙂 Przypominam, że mam dla chętnych dzieci dodatkowe zadanie – w zeszycie wykonać ilustrację plus 3-4 zdania nt. treści przeczytanej książeczki.

Pozdrawiam

Marzena