Przyroda 9.12.2017r.


138

Temat .Chmury.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak powstają chmury, jak odróżnić chmury pierzaste, kłębiaste i warstwowe. Oceniali również stopień zachmurzenia nieba.

Praca domowa. Przeczytać temat i utrwalić wiadomości str.111 – 112. Zeszyt ćwiczeń – zad.1,2,3str.51.

UWAGA Przynieść zeszyty ćwiczeń do sprawdzenia na następne zajęcia.