Przyroda 5.05.2018r.


73

Temat. Czym żywią się zwierzęta żyjące w lesie? Zależności pokarmowe.

Uczniowie rozpoznawali i opisywali niektóre zwierzęta lasu oraz wymieniali przystosowania do zdobywania pokarmu i przystosowania obronne zwierząt. Odróżniali owady od innych zwierząt. Dowiedzieli się również dlaczego rośliny nazywamy organizmami samożywnymi i producentami a dlaczego zwierzęta nazywamy organizmami cudzożywnymi i konsumentami. Układali łańcuchy pokarmowe.

Praca domowa. Przeczytać i utrwalić temat z podręcznika str.142-145.

Zeszyt ćwiczeń. Zad.1,2,3 str.62 i zad. 1,2,3 str.63.