Przyroda 25/11/2017


244

Temat: Powietrze wokół nas. (str.103-105)

To co nas otacza to powietrze, żyjemy w atmosferze powłoce gazowej naszej planety. Powietrze wypełnia każdą wolną przestrzeń. Czyste powietrze jest gazem bezbarwnym, bez zapachu i smaku. O jego obecności przekonujemy się obserwując skutki jego działania.
Co to jest powietrze?
Powietrze to mieszanina różnych gazów, jego głównym składnikiem jest azot (78%) oraz tlen (21%) pozostały procent stanowią inne gazy i para wodna.
Powietrze to coś dziwnego nie widać go, nie smakuje, nie można go zobaczyć a jednak człowiekowi udało się udowodnić że istnieje i zbadać. Każdy z nas jadąc samochodem wyciągał rękę przez okno opór powietrza jaki odczuwaliście to jeden z dowodów na istnienie powietrza.
Takich dowodów macie kilka opisanych w podręczniku niektóre z nich możecie sprawdzić w domu. Co najważniejsze każde z nich prowadzi do określonego i bardzo ważnego wniosku. Mianowicie powietrze ma masę,  to oznacza że można je zważyć,  to z kolei rozpoczyna lawinę zjawisk atmosferycznych a których będziemy sobie mówić na kolejnych lekcjach.

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń strona 48-50, zadania 1,2,3,4

 

Temat: Ciśnienie atmosferyczne. (str.106-108)

Jak mówiłem w poprzednim temacie naszą planetę otacza kilkunastokilometrowa warstwa powietrza. Powiedzieliśmy sobie również że powietrze można zważyć,  że ma masę, jeśli tak to ta kilkunastokilometrowa warstwa naciska na powierzchnię Ziemi, oraz na wszystko co się na niej znajduje ludzi, domy lasy, zwierzęta i rośliny. To właśnie dlatego wchodząc w góry odczuwamy spadek ciśnienia im wyżej jego grubość a co za tym idzie i masa jest mniejsza.
Ciśnienie atmosferyczne
Warstwę powietrza, która otacza Ziemię nazywamy atmosferą. Atmosfera zbudowana jest z warstw, podobnie do cebuli. O tych warstwach powiemy sobie w klasie siódmej. Każda z tych warstw ma swoją masę i wagę i każda kolejna naciska bardziej na te położone niżej. My jako mieszkańcy tej planety nie odczuwamy tego nacisku jesteśmy do niego przyzwyczajeni.
Nacisk warstwy powietrza na określoną powierzchnię Ziemi nazywamy ciśnieniem atmosferycznym.
W podręczniku na stronie 107 macie przykład jak domowym sposobem sprawdzić istnienie ciśnienia atmosferycznego.
Człowiek poznając jakieś zjawisko stara się je wykorzystać na własny użytek. Podobnie stało się z ciśnieniem atmosferycznym. W życiu codziennym można znaleźć masę przykładów wykorzystania  ciśnienia powietrza przez człowieka. Każdy z nas pił kiedyś napój przez słomkę. Każdy bawił się wieszakiem na przyssawki. To tylko niektóre z praktycznego wykorzystania ciśnienia atmosferycznego.
Pomiar ciśnienia atmosferycznego
Ciśnienie atmosferyczne mierzymy barometrem. Ciśnienie mierzone na wysokości poziomu morza to tak zwane ciśnienie normalne i wynosi dokładnie 1013 hPa, wzrost ciśnienia powyżej tej wartości to ciśnienie wysokie przynosi latem ciepłe i słoneczne dni, zimą mroźne słoneczne dni. Gdy ciśnienie spada poniżej 1013 hPa mówimy o ciśnieniu niskim latem przynosi ochłodzenie i opady deszczu, zima ocieplenie i odpady śniegu.
Z ciśnieniem atmosferycznym ściśle jest związany kolejny e
lement pogodotwórczy, a mianowicie wiatr.
Wiatr to poziomy ruch powietrza z obszaru wysokiego ciśnienia do obszaru niskiego ciśnienia. Im większa różnica ciśnienia pomiędzy wyżem a niżem tym wiatr porusza się szybciej.

Mechanizm powstawania bryzy morskiej dziennej i nocnej

 

 

Praca domowa

Zeszyt ćwiczeń strona 50 -51, zadania 1,2,3