Przyroda 25.11.2017r.


115

Temat. Cechy krajobrazów Polski.

Uczniowie na lekcji poznali rodzaje krajobrazów; naturalne ( nizinne, wyżynne, górskie) i przekształcone ( rolniczo – wiejskie, miejskie, przemysłowe). Poznali również cechy krajobrazów naturalnych i przekształconych.

Praca domowa. Dalej utrwalać wiadomości dotyczące krain geograficznych i umieć wskazywać na mapie. Również przeczytać i utrwalić wiadomości ze strony 103- 105. Zeszyt ćwiczeń – zad.2,3 str.32,33.