Przyroda 21.04.2018r.


127

Temat. Drzewa i krzewy iglaste.

Podczas zajęć uczniowie rozpoznawali gatunki drzew i krzewów iglastych oraz przystosowaniu ich do środowiska, w którym występują. Poznali również sposoby rozmnażania ich.

Praca domowa. Przeczytać i utrwalić wiadomości z podręcznika str.139 -141.Zeszyt ćwiczeń zad.1, 2, 3 str. 60 – 61.